Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt 23 januari 2023

Uitvoeringsmodaliteiten

Een bestelling is pas geldig na het ontvangen van de betaling.

 • Zonder het ontvangen van de betaling wordt geen attest afgeleverd.
 • Een privéwoning wordt enkel betreden in aanwezigheid van de eigenaar of diens
  afgevaardigde.
 • Een inspectie is mogelijk binnen de kantooruren 8:00-18:00. Van maandag tot vrijdag.
 • Voor de inspectie in kader van de asbestinventaris geldt als voorwaarde dat alle
  gebouwdelen vlot toegankelijk en tevens veilig betreedbaar zijn. Onze medewerkers
  hebben het recht een inspectie van een gebouwdeel te weigeren indien deze niet aan
  de voorwaarde voldoen.
 • De opdrachtgever dient tijdens de inspectie de nodige begeleiding te voorzien
  teneinde de toegang van alle te inspecteren ruimtes/installaties te kunnen
  verschaffen.
 • De opdrachtgever dient voor voldoende licht te zorgen zodat de inspectie op een
  correcte manier kan worden uitgevoerd.
 • Bij hoogtes van meer dan 3,5 meter dient de klant ervoor te zorgen dat de inspecteur
  veilig te werk kan gaan door aangepaste middelen.
 • Voor bepaalde asbestverdachte toepassingen dienen volgens het inspectieprotocol
  van OVAM de nodige staalnames uitgevoerd te worden. Indien de opdrachtgever dit
  niet toelaat, zal dit in het rapport vermeld worden. Mijn Asbest Attest Vlaanderen kan
  in dit geval niet verantwoordelijk gesteld worden voor een onvolledige
  asbestinventaris.
 • Indien de bruto inspectieoppervlakte van het te inspecteren gebouw groter is dan
  opgegeven oppervlakte bij de aanvraag, zal een supplement aangerekend worden in
  overeenstemming met onze prijslijst. Dit supplement wordt ter plaatse afgerekend
  met de deskundige.
 • Eventuele wachttijden van de inspectieploeg, niet veroorzaakt door Mijn Asbest Attest
  Vlaanderen, worden verrekend aan 100€/begonnen uur (incl. BTW). Dit wordt ter
  plaatse afgerekend na de inspectie.
 • Bijkomende inspecties en rapportage uren omwille van ontoegankelijkheid van bepaalde ruimtes/installaties zitten niet vervat in de prijslijst en zullen worden
  verrekend aan 100€/uur (incl. BTW)
 • Het asbestattest wordt digitaal in PDF formaat afgeleverd in het Nederlands
 • Mijn Asbest Attest Vlaanderen is niet gehouden enige schade te herstellen na
  monstername of diens gevolgschade.
 • De prijs omvat een niet-destructief inspectie. Vrijwillige, aanvullend onderzoek is niet
  inbegrepen.
 • Annulatie tot 7 dagen voor de inspectie zijn kosteloos. Tot 2 dagen voor de inspectie
  wordt een forfait van 150€ aangerekend. Kortere annulatie of ‘No Show’ worden niet
  terugbetaald.
 •  

 

Bepalingen

 • Bevoegdheid: In geval van betwisting voortvloeiend uit de contracten en verbintenissen aan deze algemene voorwaarden onderworpen, zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.
 • Uw persoonsgegevens worden door eco-steel bv verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van de overeenkomst. Via ons emailadres, , kunt u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen. 
 • Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (http://www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).